Skip to main content
Let’s make it work
Do chuid Cearta Sóisialta AE

Gach Ballstát páirteach

Ag an gCruinniú Mullaigh Shóisialta i bPorto i mBealtaine 2021, deimhnigh tíortha an Aontais a dtiomantas chun spriocanna sóisialta le bheith curtha i gcrích faoi 2030 a bhaint amach:

All Member States on board

 


Cuirimis ag obair é, le chéile…

aidhmeanna náisiúnta do thír uait? Anseo

 

Cén chaoi a bhfuil an tAontas Eorpach ag obair ar do shon?

Cinntíonn institiúidí an Aontais, na húdaráis náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla, na comhpháirtithe sóisialta, agus an tsochaí shibhialta go dtairbhíonn gach aon duine san Aontas Eorpach de na cearta sin agus nach bhfágtar aon duine inár ndiaidh.

4

saoire le pá ag gach oibrí in aghaidh na bliana

33%

de stiúrthóirí ar bhoird chorparáideacha ón inscne faoi ghannionadaíocht

14

de shaoire mháithreachais

60%

den mheánphá glan mar phá íosta

640000

a bhí ag staidéar, i mbun oiliúna nó ag déanamh obair dheonach thar lear in 2020 faoi Erasmus+

Scéaltaí

Obair chothrom agus cosaint shóisialta éifeachtach