Skip to main content
Let’s make it work
Twoje prawa socjalne w UE

Wszystkie państwa członkowskie razem

Na Szczycie Społecznym w Porto, który odbył się w maju 2021 roku, państwa UE potwierdziły swoje zaangażowanie w osiągnięcie celów społecznych do roku 2030:

All Member States on board

 


Razem zadbajmy o swoje prawa...

Chcesz wiedzieć więcej na temat celów w Twoim kraju? Spójrz tutaj.

 

W jaki sposób UE Ci to umożliwia?  

Instytucje UE, organy krajowe, regionalne i miejscowe, partnerzy społeczni oraz społeczeństwo obywatelskie zapewnia wszystkim mieszkańcom UE możliwość korzystania z tych praw i zapobiega wykluczeniu.

4 weeks

płatnego urlopu gwarantowane każdemu pracownikowi rocznie

33%

członków zarządów firm to przedstawiciele płci niedostatecznie reprezentowanej

14 weeks

urlopu wychowawczego

60%

średniego wynagrodzenia netto jako wynagrodzenie minimalne

640000

studiowało, uczestniczyło w szkoleniach lub pełniło funkcję wolontariusza za granicą w roku 2020 w ramach programu Erasmus+

Historie

Uczciwa praca i skuteczna ochrona społeczna