Skip to main content
Let’s make it work
Твоите социални права в ЕС

Всички държави членки участват

На Срещата на върха по социалните въпроси в Порто през май 2021 г. държавите от ЕС потвърдиха ангажимента си да изпълнят социалните цели, които трябва да бъдат постигнати до 2030 г.: 

Всички държави членки участват

 

Хайде, време е да действаме. Заедно!

Искате да научите повече за националните цели на вашата страна? Погледнете тук.

 

Как ЕС ще се погрижи за твоите интереси?

Институциите на ЕС, националните, регионалните и местните власти, социалните партньори и гражданското общество гарантират, че всички в ЕС разполагат с тези права и могат да ги използват. Гарантират, че никой не е изключен.

4

платен годишен отпуск, гарантиран за всички работещи жени и мъже

33%

от ръководните кадри в управителните съвети да бъдат от по-слабо представения пол

14

отпуск по майчинство

60%

минималната работна заплата да възлиза на 60% от средната нетна работна заплата

640000

са учили, получили квалификация или са били доброволци в чужбина през 2020 г. в рамките на Еразъм+

Примери

Справедливо, приобщаващо бъдеще, пълно с възможности.