Направо към основното съдържание
Let’s make it work
Equality
Равенство

Европейският съюз е основан на принципа на равенството. Независимо от твоя пол, раса, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или вярвания, политическо или друго мнение, членство в национално малцинство, собственост, раждане, увреждане, възраст или сексуална ориентация, ти имаш право на еднакво отношение, когато търсиш работа, а след като си намериш, и при решенията относно повишения, заплащане и работно време.

Ние сме на разположение, за да теподкрепим и да гарантираме, че към тебима еднакво отношение. Дискриминацията – от твояначалник, колеги, мениджъри по наемане на персонал или някой друг – няма място в света на трудовите правоотношения и ние работим активно, за да сложим край на това.

Защо трябва да предприемем действия относно равенството в ЕС?

5.23

от жените в ЕС смятат, че са дискриминирани на работното място

50%

от хората с увреждания са заети, в сравнение със 75% от хората без увреждания 

47%

от анкетираните от ЛГБТИ общността на лесбийки, гей, бисексуални, трансджендър и интерсексуални хора в цяла Европа са преживели дискриминация или тормоз 

Какви действия предприемаме ние?

33%

от всички директорски постове трябва да бъдат заети от жени (като по-слабо представения пол) до края на юни 2026 г. съгласно законодателството на ЕС

6

възрастни хора са се възползвали от бюджета на Европейския социален фонд (ЕСФ) между 2007 и 2013 г. 

84

от инвестициите на ЕСФ+ ще допринесат за равенството между половете

Осигуряване на еднакви възможности, като на всички останали 

Равни възможности за израстване в кариерата 

Равнопоставеност в конкуренцията

Справедливо, приобщаващо бъдеще, пълно с възможности.