Pāriet uz galveno saturu
Let’s make it work
Equality
Vienlīdzība

Eiropas Savienība tika dibināta, balstoties uz vienlīdzības principu. Lai arī kāds būtu Tavs dzimums, rase, ādas krāsa, etniskā vai sociālā izcelsme, ģenētiskās iezīmes, valoda, reliģija vai uzskati, politiskais vai cita veida viedoklis, piederība nacionālajai minoritātei, materiālais stāvoklis, izcelšanās, invaliditāte, vecums vai seksuālā orientācija, Tev ir tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi darba meklējumos un, kad darbs ir iegūts, lēmumos par paaugstināšanu amatā, samaksu un darba laiku.

Mēs esam gatavi palīdzēt un nodrošināt, ka attieksme pret Tevi ir vienlīdzīga. Diskriminācijai – no priekšniecības, kolēģiem, darba devējiem vai jebkura cita – pasaulē nav vietas, un mēs aktīvi strādājam, lai to novērstu.

Kāpēc Eiropas Savienībā ir jāveicina vienlīdzība?

 • 5.23 million

  sieviešu Eiropas Savienībā darbā jūtas diskriminētas

 • 50%

  cilvēku ar invaliditāti ir nodarbināti (salīdzinājumā ar 75% cilvēku bez invaliditātes)

 • 47%

  Eiropā aptaujāto LGBTI personu ir saskārušās ar diskrimināciju vai aizskaršanu

Ko mēs cenšamies darīt?

 • 33%

  no visiem vadošajiem amatiem līdz 2026. gada jūnija beigām saskaņā ar ES tiesību aktiem jāieņem sievietēm (kā nepietiekami pārstāvētajam dzimumam)

 • 6 million

  gados vecāko cilvēku no 2007. līdz 2013. gadam saņēma atbalstu no ESF budžeta

 • 84 billion

  no ESF+ ieguldījumiem tiks veltīti dzimumu līdztiesībai

Sākt ar tādām pašām iespējām kā jebkuram citam

Vienlīdzīgas iespējas uz karjeras izaugsmi

Konkurence ar vienlīdzīgiem nosacījumiem

Taisnīgs darbs un efektīva sociālā aizsardzība