Gå til hovedindholdet
Let’s make it work
Equality
Lighed

Den Europæiske Union blev grundlagt ud fra ligestillingsprincippet. Uanset køn, race, hudfarve, etnisk eller social oprindelse, genetiske træk, sprog, religion eller tro, politisk eller anden mening, medlemskab af en national minioritet, egenskab, fødsel, handicap, alder eller seksuel orientering har du ret til at blive behandlet lige, når du leder efter et job, og når du har et arbejde i forbindelse med beslutninger om forfremmelser, løn og arbejdstid.

Vi er her for at støtte dig og sikre, at du behandles lige. Der er ikke plads til diskrimination – fra din chef, kolleger, ansættelsesansvarlige og alle andre – i en arbejdsverden, og vi sætter aktivt ind for at få bugt med den.

Hvorfor er det nødvendigt, at vi skrider til handling over for lighed i EU?

5.23 million

kvinder i EU føler, at de bliver diskrimineret på arbejdet

 

50%

af personer med handicap er i beskæftigelse sammenlignet med 75 % af personer uden handicap

 

47%

af de LGBTI-personerne, som deltog i en spørgeundersøgelse på tværs af Europa, blev udsat for diskrimination eller chikane

 

Hvordan handler vi?

33%

af alle direktørstillinger bør besættes af kvinder (som det underrepræsenterede køn) ved udgangen af juni 2026 i henhold til EU-lovgivningen

 

 

6 million

ældre nød godt af ESF-budgettet mellem 2007 og 2013

 

84 billion

fra ESF+-investeringer vil bidrage til ligestilling mellem kønnene

 

Det samme udgangspunkt som alle andre

 

Lige muligheder for at gøre fremskridt i din karriere

Lige konkurrencevilkår

Retfærdigt arbejde og effektiv social beskyttelse