Направо към основното съдържание
Let’s make it work

Малките промени на работното място означават големи подобрения за невроразнообразната работна сила

С помощта на финансиран от ЕС проект Юха успя да намери ефективни начини да се справи с аутизма си на работното място.

 

digital solutions enable inclusion


На Юха, който има аутизъм, му беше трудно да се задържи някъде на работа. Продължаващата стигма около състоянието му означаваше, че по начало е трудно да бъде нает. И без подкрепа на работното място му беше трудно да се представи по най-добрия начин. Благодарение на финансиран от ЕС проект, наречен DigiNepsy, Юха успя да намери ефективни начини за справяне със състоянието си. Той откри, че шумоизолиращите слушалки имат изключително положително въздействие. В резултат на това той сега се справя чудесно. Чрез насърчаване на помощни технологии и повишаване на осведомеността за това как тези неврокогнитивни разстройства могат лесно да бъдат адресирани, проектът помага за насърчаване на равенството и включването на работното място. 

Справедливо, приобщаващо бъдеще, пълно с възможности.