Skip to main content
Let’s make it work
Dina sociala EU-rättigheter

Alla medlemsstater är ombord

Vid det sociala toppmötet i Porto i maj 2021 bekräftade EU-länder sitt åtagande för att leverera gällande de sociala mål som ska uppnås till 2030:

All Member States on board

 


Öppna dörren till nya möjligheter, tillsammans …

Vill du veta mer om ditt eget lands nationella mål? Kolla här.

 

Vad gör EU för att du ska kunna öppna dörren till nya möjligheter?  

EU:s institutioner, nationella, regionala och lokala myndigheter, sociala partner och civilsamhälle ser till att alla i EU utnyttjar dessa rättigheter och att ingen lämnas utanför.

4 weeks

betald ledighet garanterade för varje anställd per år

33%

av styrelsemedlemmarna i företagsstyrelser ska vara av det underrepresenterade könet

14 weeks

veckors mammaledighet

60%

av den genomsnittliga nettolönen som minimilön

640000 people

människor studerade, utbildades eller arbetade som volontärer utomlands under 2020 som en del av Erasmus+

Berättelser

Rättvist arbete och effektivt socialt skydd