Gå direkt till innehållet
Let’s make it work
Income
Inkomst

 EU åtar sig att se till att sysselsättning – inklusive löner – fungerar för alla.

 EU arbetar för att se till att alla medborgare betalas en tillfredsställande minimilön. Det innebär att du ska kunna försörja din familj och bör minska det könsmässiga lönegapet eftersom fler kvinnor än män arbetar för en minimilön.

Varför behöver vi vidta åtgärder för inkomst i EU?

 • 15%

   antalet låginkomsttagare i EU 2018

 • 399 euro

   minimimånadslönen i EU

 • 50%

   av minimilönen behövs för att betala en genomsnittlig hyra i vissa länder

Vilka åtgärder vidtar vi?

 • 15 million people

   EU:s mål för 2030 för minskningen av antalet människor som riskerar fattigdom eller social utslagning jämfört med 2019

 • 2 years

   den tid som EU-länderna har på sig att införa EU:s direktiv om minimilöner i nationell lagstiftning

 • 24 million people

  skulle kunna gynnas av direktivet om minimilöner

Din inkomst när du söker jobb

Tjäna medan du är på arbetet

Ta hand om din framtid

Rättvist arbete och effektivt socialt skydd