Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Let’s make it work
Let's make it work
Τα Κοινωνικά σας δικαιώματα στην ΕΕ

Συμμετοχή όλων των κρατών μελών

Στην κοινωνική σύνοδο κορυφής του Πόρτο που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2021, οι χώρες της ΕΕ επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να ανταποκριθούν στους κοινωνικούς στόχους που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2030:

 

Ας το κάνουμε πράξη, μαζί…

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τους εθνικούς στόχους της χώρας σας; Ρίξτε μια ματιά εδώ.

 

Πώς η ΕΕ το κάνει πράξη για εσάς;

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία των πολιτών διασφαλίζουν ότι κάθε άτομο στην ΕΕ επωφελείται από τα συγκεκριμένα δικαιώματα και ότι κανείς δεν αποκλείεται από αυτά.

4 weeks

άδειας μετ’ αποδοχών, εξασφαλισμένη για κάθε εργαζόμενο ετησίως

33%

των διευθυντικών στελεχών στα διοικητικά συμβούλια εταιρειών από το υποεκπροσωπούμενο φύλο

14 weeks

εβδομάδες άδειας μητρότητας

60%

του μέσου καθαρού μισθού ως κατώτατος μισθός

640000 people

άτομα φοίτησαν, παρακολούθησαν προγράμματα κατάρτισης ή προσέφεραν εθελοντική εργασία στο εξωτερικό το 2020 στο πλαίσιο του Erasmus+

Ιστορίες

emanuelle story

Ένα έργο, χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ, βοήθησε την εταιρεία του Emanuele στην εξέταση και αναδιοργάνωση των λειτουργιών της, προσφέροντάς του πολύ καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Δίκαιη εργασία και αποτελεσματική κοινωνική προστασία