Põhisisu juurde
Let’s make it work
Let's make it work
Sinu ELi sotsiaalõigused

Kõik liikmesriigid on ühel meelel

2021. aasta mais Portos toimunud sotsiaalvaldkonna tippkohtumisel kinnitasid ELi riigid oma kohustust täita sotsiaaleesmärgid, mis tuleb saavutada 2030. aastaks:

 


Loome koos võimalused …

Soovid rohkem infot oma elukohariigi eesmärkide kohta? Vaata siit.

 

Kuidas EL selle teoks teeb?  

ELi institutsioonid, riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused, sotsiaalpartnerid ja kodanikuühiskond tagavad, et kõik ELi elanikud saaksid neid õigusi kasutada ja kedagi ei jäetaks kõrvale.

4 weeks

tasustatud puhkust aastas igale töötajale

33%

ettevõtete juhtkondade liikmetest peaks olema alaesindatud soost

14 weeks

nädalat emapuhkust

60%

keskmisest netopalgast miinimumpalgaks

640000 people

õppisid, said väljaõppe või töötasid 2020. aastal programmi „Erasmus+“ raames välismaal

Kogemuslood

Väärikas töö ja tõhus sotsiaalkaitse