Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
Let’s make it work
Skills
Scileanna

Is féidir leat d'ionchais ghairme a fheabhsú trí do chuig scileanna a uasghrádú nó trí scileanna nua a fhoghlaim.

Bliain Eorpach na Scileanna

Cén fáth go gcaithfimid dul i mbun gnímh maidir le scileanna san AE?

 • 77%

  de chomhlachtaí AE a deir go mbíonn deacrachtaí acu oibrithe a aimsiú a bhfuil na scileanna cuí acu

 • 28

  gairm lena bhfuil deacrachtaí ag baint le lucht oibre a earcú lena n-áirítear san earnáil tógála, sa chúram sláinte, san innealtoireacht agus in TF

 • 4 out of 10

  duine fásta le easpa scileanna digiteacha san AE

Céard atá á dhéanamh againn chun dul i mbun gnímh?

 • 99.3

  méid den infheistíocht atá á déanamh ag an  gCiste Sóisialta Eorpach (CSE+) i gcruthú post, sa chuimsiú sóisialta, san oideachas agus i scileanna

 • 17.8

  ón bplean Eorpach NextgenerationEU le leithdháileadh ar an bhfoghlaim d’aoisigh chun téarnamh ón bpaindéim a dheimhniú

   

 • 26.2

  ar fáil le clár Erasmus+ do mhic léinn Eorpacha chun seal a chaitheamh in ionad oideachais nó oiliúna i gcearn eile den Eoraip mar chuid dá gcuid staidéir

Ag ullmhú do shaol na hoibre

Cruthaigh an ghairm atá uait

Ag cothú na hiomaíochta sa ghnó

Téigh i gcomhar le daoine agus eagraíochtaí eile chun feabhas a chur ar do ghnólacht:

Obair chothrom agus cosaint shóisialta éifeachtach