Přejít na hlavní obsah
Let’s make it work
Skills
Dovednosti

Své kariérní vyhlídky můžete vylepšit zdokonalením svých současných dovedností nebo získáním nových.

Evropský rok dovedností 

Proč musíme v oblasti dovedností v EU podniknout potřebné kroky?

77%

firem v EU uvádí, že mají potíže s nalezením pracovníků s nezbytnými dovednostmi

28 occupations

profesí od stavebnictví a zdravotnictví až po IT a technické obory má nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců

4 out of 10

dospělých v EU nemá základní digitální dovednosti

Jaké kroky v této oblasti podnikáme?

99.3 billion

částka, kterou Evropský sociální fond plus (ESF+) investuje do zaměstnanosti, sociální inkluze, vzdělávání a oblasti dovedností 

17.8 billion

z celoevropského plánu NextGenerationEU s cílem zajistit obnovu po pandemii a je určených na vzdělávání dospělých

26.2 billion

je dostupných evropským studentům v rámci programu Erasmus+, aby strávili část svého studia ve vzdělávací či školicí instituci v jiné evropské zemi

Příprava na svět práce

Vybudujte si kariéru

Udržujte své podnikání konkurenceschopné

Spojte své síly s ostatními a podpořte své podnikání

Spravedlivé pracovní podmínky a účinná sociální ochrana