Přejít na hlavní obsah
Let’s make it work
Let's make it work
Vaše sociální práva v EU

Všechny členské státy na jedné lodi

Na sociálním summitu v Portu v květnu 2021 potvrdily země EU svůj závazek dostát sociálním cílům, kterých má být dosaženo do roku 2030: 

 


Přiložme všichni ruku k dílu a společně uspějeme.

Chcete se dozvědět více o národních cílech své země? Podívejte se tady.

 

Jak pro vás tyto cíle zajišťuje EU?  

Instituce EU, vnitrostátní, regionální a místní orgány, sociální partneři a občanská společnost zajišťují, aby tato práva využívali všichni v EU a aby se na nikoho nezapomnělo.

 • 4 weeks

  placené dovolené ročně garantované všem pracujícím

 • 33%

  lidí ve správních radách podniků z řad nedostatečně zastoupených pohlaví

 • 14 weeks

  týdnů mateřské dovolené

 • 60%

  čisté průměrné mzdy tvoří minimální mzdu

 • 640000 people

  lidí v roce 2020 studovalo, školilo se nebo dobrovolnicky pracovalo v rámci programu Erasmus+ v zahraničí

Příběhy

Spravedlivé pracovní podmínky a účinná sociální ochrana