Přejít na hlavní obsah
Let’s make it work

Když se sen promění ve skutečnost

Díky projektu financovanému EU si Rita otevřela kosmetický salon, o kterém vždy snila. 

 

Rita Bonnici, matka samoživitelka z Malty, vždy snila o tom, že si otevře vlastní kosmetický salon. Věřila, že jako absolventka studijního oboru kosmetologie a wellness má potřebné dovednosti, ale k založení vlastního podniku jí chyběly finanční prostředky. Zároveň trpěla pocitem frustrace, že nedokáže zajistit svou rodinu tak, jak by chtěla. Projekt LEAP financovaný EU Ritě pomohl se z této prekérní situace dostat pomocí odborného vedení a podnikatelského poradenství. Program jí současně umožnil zažádat si o finanční podporu. Díky tomu si Rita mohla otevřít vlastní salon a uplatnit své dovednosti a zaujetí pro svou práci naplno. V současnosti Rita může smysluplně přispívat společnosti a má dostatečný příjem, aby mohla zajistit rodinu.

Spravedlivé pracovní podmínky a účinná sociální ochrana