Prejsť na hlavný obsah
Let’s make it work
Family
Rodina

Každý si zaslúži možnosť založiť si rodinu, keď chce, a zariadiť si prácu tak, aby to vyhovovalo jemu a jeho najbližším.

EÚ vám zaručuje právo na rovnováhu medzi pracovným a osobným životom, aby ste sa mohli postarať o svoju rodinu bez toho, aby ste prišli o vzácny čas strávený so svojimi blízkymi. Na vás a vašu rodinu sa vzťahuje sociálna ochrana vrátane prístupu k službám zdravotnej starostlivosti a dôchodku.

Prečo musí EÚ prijať opatrenia v oblasti rodiny?

48%

občanov EÚ tvrdí, že sú príliš unavení z práce na to, aby sa mohli venovať domácim prácam aspoň niekoľkokrát do mesiaca

30%

opýtaných uviedlo, že práca im bráni tráviť čas s rodinou

38%

rodičov, ktorí využívajú organizovanú starostlivosť o deti, ju považujú za finančne náročnú

Aké opatrenia prijímame?

5

na starostlivosť o člena vašej domácnosti

20

pre všetkých pracovníkov na plný úväzok v EÚ

4

o ktorú môžu rodičia požiadať spôsobom, ktorý im najviac vyhovuje (napríklad na etapy alebo čiastočný úväzok)

Vyvážený rodinný a pracovný život

Majte istotu, že je o vašu rodinu postarané

Majte prístup k základným službám počas hľadania práce

Spravodlivé pracovné podmienky a účinná sociálna ochrana